Поважни информации

Пример за кредитот за клиенти кои примаат плата или пензија преку Комерцијална банка

Пример за кредитот за лица кои примаат плата во други банки

Потребна документација

Најчесто поставувани прашања